Onderwijs bij Kentalis

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat een leerling zich thuis voelt en de les goed kan volgen. We hebben speciale scholen (cluster 2) door heel Nederland. Ook ondersteunen ambulant begeleiders van Kentalis leerlingen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan of een mbo-opleiding volgen. 

Onderwijs voor leerlingen met TOS

Speciale school of ambulante begeleiding?

Kinderen en jongeren die moeite hebben met horen of communiceren, kunnen in aanmerking komen voor een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met ambulante begeleiding. Intensief betekent: naar een speciale school. Een speciale commissie beslist, maar overlegt natuurlijk met de ouders en school.

Vervoer

Gaat je kind naar een Kentalisschool en wonen jullie ver weg? Dan is het mogelijk dat je gemeente vervoer organiseert.

We hebben locaties en scholen door heel Nederland en werken samen met veel reguliere scholen. Lees meer over passend onderwijs bij Kentalis.