Onderwijs bij Kentalis

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat je je thuis voelt op school en de les goed kan volgen. We hebben speciale scholen door heel Nederland. Ook ondersteunen we leerlingen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan of een mbo-opleiding volgen. 

Onderwijs voor leerlingen met TOS
Recht op een onderwijsarrangement?

Kinderen en jongeren die moeite hebben met horen of communiceren, hebben vaak recht op een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding (ambulante dienstverlening). Intensief betekent: speciaal onderwijs. Een speciale commissie beslist, maar overlegt natuurlijk met jou en de school.

Vervoer

Gaat je kind naar een Kentalisschool en wonen jullie ver weg? Dan is het mogelijk dat je gemeente vervoer organiseert.

Wil je weten of Kentalis ook bij jou in de buurt zit? Wij hebben locaties door heel Nederland!