CMB & school

Kentalis heeft speciale scholen (cluster 2) voor leerlingen die een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. De leerlingen krijgen hier onderwijs op maat. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Specialistisch onderwijs

De leerkrachten van deze scholen sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van de leerlingen. Omdat iedere leerling andere beperkingen en behoeften heeft, is het onderwijs specialistisch en vaak individueel. Ook werken onderwijs- en zorgmedewerkers nauw samen bij onze scholen voor leerlingen met CMB.

CMB & school

Leren communiceren

We zoeken samen met de leerling en ouders naar de beste manier van communiceren. Het doel is dat je kind de wereld beter gaat begrijpen en contact kan maken met anderen. Ook is er op school veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van leerlingen.

Dit zijn de speciale scholen van Kentalis voor leerlingen met CMB:

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor speciaal onderwijs. Heb je vragen of wil je advies? Neem contact met ons op.