‘Nu de kinderen niet naar de behandelgroep kunnen komen, maken we er online het beste van’

Communicatieplusgroep Breda - Bob

Kinderen van de communicatieplusgroep in Breda kunnen door de coronamaatregelen niet naar de behandelgroep komen. Pedagogisch behandelaar Matté Schroder vertelt hoe hij en zijn collega’s de kinderen en ouders nu helpen. “Dat doen we bijvoorbeeld met een online kringgesprek, filmpjes en oefeningen voor thuis en met logopedie via beeldbellen. Het is niet hetzelfde, maar we maken er het beste van.”

Thuis interactie uitlokken

Tot voor kort kwamen de peuters en kleuters vier keer in de week naar de communicatieplusgroep in Breda, omdat zij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een ontwikkelingsachterstand hebben. Pedagogisch behandelaar Matté Schroder: “Het belangrijkste doel van de communicatieplusgroep is dat communiceren weer leuk wordt voor de kinderen. We richten ons in de behandeling vooral op communicatieve voorwaarden en de communicatieve ontwikkeling. Wat gebeurt er in de wereld om je heen? Hoe heb je eigenlijk interactie met iemand? En wat heb jij nodig om te communiceren?” Nu de groep tijdelijk gesloten is, stuurt Matté de kinderen en ouders elke dag een leuke en passende oefening voor thuis via de app Social Schools. Matté: ”Ik maak een filmpje met onze handpop Bob, die gebruiken we altijd op de groep, en daag de kinderen en ouders uit om thuis een oefening te doen. Zo laat Bob zien hoe je samen een ballon opblaast en daarna laat wegvliegen. Vervolgens geef ik ouders via een online reactie advies op maat over hoe zij interactie kunnen uitlokken bij de activiteit. Dat doe je bijvoorbeeld door te wachten op het initiatief van het kind. De naam Bob staat voor: beleving, ontmoeting, betekenis. In de normale situatie doen we in de groep alle ervaringsgerichte activiteiten met Bob en de kinderen. De kracht zit in de consequente herhaling van de activiteit. Zo leren ze betekenis te geven aan hun ervaring en hun omgeving. We vragen nu ouders om deze herhaling zoveel mogelijk te bieden.”

Communicatieplusgroep Breda - Matté

Behoud van behandeling

Matté verzorgt nu ook elke ochtend een online aanbod voor de kinderen. “Dat is natuurlijk niet ideaal, maar ik vind het belangrijk om een soort kringgesprek te blijven doen. De kinderen begrijpen namelijk niet waarom ze nu niet naar de groep gaan, daarom visualiseer ik dat ze thuis zijn. Met dit online contactmomentje creëer ik toch iets van de structuur die er normaal is en die zo belangrijk is voor deze kinderen. Als behandelteam vertellen we de ouders ook hoe ze thuis kunnen zorgen voor een duidelijke structuur, bijvoorbeeld door de activiteiten van die dag visueel te maken met picto’s.”

Eén team, één taak

Normaal gesproken bezoekt een ouderbegeleider het gezin ook thuis en zijn er regelmatig ouderbijeenkomsten. “Nu dat niet mogelijk is, bespreekt de ouderbegeleider telefonisch situaties waar ouders op dit moment thuis tegenaan lopen”, legt Matté uit. “En de logopediste geeft in overleg met de ouders wekelijks logopedie via beeldbellen, zodat de behandelinhoud zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Ook geeft zij bijvoorbeeld tips over handige apps die je thuis kunt gebruiken. De kinderen kunnen thuis voor de nodige herhaling bijvoorbeeld woordmemory doen, met woorden die te maken hebben met het huidige thema. We zijn al een tijd bezig met het thema ‘Dit is mijn dag’ en vieren samen dat Bob jarig is. Een belangrijk woord is nu dus ‘ballon’, want dat spreekt de kinderen aan. We zoeken in de behandeling altijd naar ingangen bij de kinderen. Wat vindt het kind leuk? Dat kan bijvoorbeeld het leeg laten lopen van een ballon zijn. Als je aansluit bij de interesse van het kind, is de kans op contact het grootst.”

Schouders eronder

“Zodra de groep dicht moest, hadden wij allemaal zo’n gevoel van ‘schouders eronder voor de kinderen en ouders’. Dat vind ik heel mooi. Het geeft mij veel voldoening om te zorgen de kinderen van onze groep de wereld beter gaan begrijpen, juist ook in deze tijd. Maar ik mis de kinderen wel hoor. Ik mis vooral de gezelligheid en de grapjes, maar we maken er het beste van!”