‘Yonathan communiceerde meer dan wij doorhadden’

Portetfoto van Yonathan

“Yonathan hoort en ziet slecht en is verstandelijk en meervoudig complex gehandicapt. Kentalis heeft twee jaar lang met ons meegelopen en ons begeleid in de communicatie en ontwikkeling van onze topper Yonathan (10). Wat hebben we er veel aan gehad!” Dit verhaal is geschreven door Yonathans moeder.

Niet meer te bereiken

Vanaf zijn achtste begon Yonathan zichzelf steeds meer te bezeren en kreeg hij buien met veel overstrekken en gillen. Dan was hij niet meer te bereiken. We kregen Kentalis in het vizier en hebben om hulp gevraagd. Het bleek dat hij veel meer communiceerde dan wij doorhadden en dat hij letterlijk gefrustreerd was omdat hij niet ‘gehoord’ werd.

Zijn leven voorspelbaarder maken

De begeleider van Kentalis leerde ons observeren, interpreteren en anders met hem omgaan. Zijn leven voorspelbaarder te maken voor hem door middel van verwijzers en vaste rituelen. Het bleek bijvoorbeeld dat we veel te snel gingen met alles en hem niet de tijd gaven informatie te verwerken. Ook werd duidelijk dat hij veel met voelen deed. Dat hij bijvoorbeeld nieuwe dingen met zijn hoofd onderzocht en dat wij zijn hoofd maar aan de kant duwden. Binnen korte tijd zagen we zijn stress en de negatieve uitingen afnemen. Yonathan lachte meer en we waren verbaasd over wat hij kan aangeven! Ontroerend voor ons als ouders. Onze zoon kreeg een eigen identiteit!

Stap voor stap

Het was hard werken voor ons en de begeleiders, we moesten leren anders te denken en schema’s te maken en steeds weer evalueren. Past dit bij hem? Voegt dit iets toe? Zijn er nieuwe dingen die hij ons laat zien? De begeleider van Kentalis was geweldig. Stap voor stap ging ze ons voor en als het niet paste, dan zocht ze met ons mee naar iets wat wel klopte. Het hele traject van twee jaar werd een overgang van gezin naar mini instelling. Maar we hebben het er voor over, zijn stralende toet en het zien van zijn ontwikkeling is geweldig!

Communicatiedeskundige aan het woord

Dit zegt de communicatiedeskundige over ons traject: “Voor mij als behandelaar was het een mooi proces om onderdeel van uit te maken. Bij het afstemmen met de ouders, het gezin en begeleiders thuis stonden Yonathans behoeftes en de mogelijkheden van zijn persoonlijke situatie steeds bovenaan. Steeds is Yonathan met zijn interesses en mogelijkheden en wat hij aangeeft het uitgangspunt.”

Lees meer over de behandeling van Kentalis voor mensen die niet goed horen en zien of de behandeling voor mensen die een communicatief meervoudige beperking hebben.