'Ik zoek met ouders naar de beste oplossingen'

Gehooronderzoek audiologisch centrum

Als je kindje slechthorend is, kom je vaak bij ons audiologisch centrum. Audioloog Lisette Zwemmer vertelt wat je kunt verwachten.

“Als ouders voor het eerst bij ons komen, is hun baby vaak nog maar een paar weken oud – nog een hummeltje. Ze zitten net op de roze wolk of moeten nog bijkomen van de bevalling. Dan verwacht je niet te horen dat je kindje misschien slechthorend is. Voor de meeste ouders is het enorm schrikken. Wachten in zo’n super spannende periode is moeilijk. Daarom zorgen we dat ze zo snel mogelijk bij ons terecht kunnen, binnen drie weken. We doen eerst een BERA-onderzoek terwijl de baby slaapt. Via een hoofdtelefoon laten we geluiden horen om te kijken of de gehoorzenuw reageert. Daarna is meteen duidelijk of het kindje slechthorend is en ga ik met ouders in gesprek.

Antwoord op vragen

Ik draag geen witte jas en vertel ouders niet wat zij moeten doen. Ik wil sámen zoeken naar de beste oplossingen. Wat heeft jouw kindje nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen? Zeker als ouders zelf goed horen, hebben ze vaak veel vragen. We nemen de tijd voor vragen van ouders. Vragen als: Kan mijn kindje later naar een normale school? Gaat mijn kind praten? Ik leg samen met de maatschappelijk werker uit wat het betekent als je slechthorend bent en dat er veel mogelijk is.

Hoortoestellen

Heeft het kind blijvend gehoorverlies? Dan starten we zo snel mogelijk met hoortoestellen, meestal als het kind ongeveer zes weken oud is. Dat is heel belangrijk voor de taal- en spraakontwikkeling. Ouders bestellen de hoortoestellen bij een audicien en laten daar de oorstukjes aanmeten. Daarna kunnen wij de hoortoestellen aanpassen. We bekijken steeds hoe het kind het doet met de hoortoestellen. Hoe reageert het met en zonder hoortoestellen op geluiden? Met welke instellingen werkt het hoortoestel het best? Vaak kiezen ouders ook al snel voor extra ondersteuning. Een gezinsbegeleider komt bijvoorbeeld aan huis om tips te geven over hoe ze kunnen omgaan met de slechthorendheid van hun kind en over het gebruik van hoortoestellen.

Vertrouwen in de toekomst

De eerste maanden zijn intensief. We willen het kind dan vaak zien. Daarna komen ouders elk half jaar met hun kind naar ons toe en uiteindelijk elk jaar, tot het achttien is. Het gehoor kan namelijk veranderen en we moeten hoortoestellen soms anders instellen. Ook zijn er in elke fase weer andere vragen. Ik zie kinderen dus van baby tot puber. Aan het begin zie ik vaak heel bezorgde ouders die bang zijn voor de gevolgen van het gehoorverlies en de onzekerheid van hoe hun kind zich zal ontwikkelen. Tijdens het revalidatietraject krijgen ze gelukkig snel meer vertrouwen, omdat ze zien wat hun kind allemaal wél kan.”