‘We blijven dicht bij onze normale manier van lesgeven’

Onderwijs op afstand

Nu het coronavirus ons land in zijn greep houdt, geven veel leerkrachten vanuit huis onderwijs. In korte tijd hebben zij hier behoorlijk hun draai in kunnen vinden. De komende weken laten we zien hoe Kentalisscholen en leerkrachten het aanpakken. Deze keer spreken we met Marieke Ceelen. Marieke werkt bij Kentalis Martinus van Beek in Oss, waar ze lesgeeft aan groep 8. Daarnaast is ze ook i-coach en intern begeleider van de bovenbouw. Op deze school zitten leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende leerlingen.

“In het begin van de coronacrisis hebben we met alle leerkrachten gekeken hoe we het onderwijs zoveel mogelijk naar thuis kunnen brengen. We blijven zo dicht mogelijk bij de manier van lesgeven zoals we voorheen ook al deden. Dat is fijn voor de leerlingen, want zo herkennen ze de manier van werken op school. In de eerste week dat de kinderen thuis moesten blijven, hebben alle ouders de schoolspullen opgehaald. Ook hebben we meteen de solo-apparatuur voor slechthorende leerlingen en de iPads, waar we vaak op school mee werken, uitgeleend aan de leerlingen. Dat is fijn voor ouders, want sommige gezinnen hebben drie kinderen en maar één iPad. Zoals gewoonlijk starten we elke week met een weektaak. Maar waar we voorheen de weektaak uitlegden in de klas, delen we deze nu via de app Social Schools. We nemen instructiefilmpjes op en geven online les. Om half negen staan de instructies online zodat de leerlingen aan de slag kunnen. Ook plaatsen we ingesproken dictees, een filmpje met de nieuwe woorden van taal en bijvoorbeeld een filmpje van de leerkracht of logopedist. Tussen tien en twaalf uur zijn alle leerkrachten van onze school online. Kinderen en ouders kunnen dan hun eerste vragen stellen. Als meer uitleg nodig is, maken we een extra online afspraak.”

Wat vinden leerlingen lastig aan het onderwijs op afstand?

“We hebben een klets half uurtje, waarbij we online face-to-face met elkaar praten. Gewoon om elkaar even te zien. Ik merk dat de leerlingen dat erg fijn vinden. Onze leerlingen vinden het lastig om in deze tijd contact met elkaar te blijven houden. Dat heeft er mee te maken dat ze communicatieve vaardigheden moeilijk vinden. Zij vinden het lastig om een gesprek aan te gaan, laat staan om het gesprek te onderhouden. Als leerkracht of logopedist open je het gesprek, vat je de uiting van de leerling samen, vul je het aan en geef je het terug. Ook moet je het gesprek lopende houden. In de klassensetting is dat al multitasken, maar met het onderwijs op afstand alleen nog maar meer. Je moet ook in de gaten houden of al je leerlingen kunnen volgen wat er gezegd wordt en of ze zich nog kunnen concentreren of dat ze afgeleid zijn.”

En hoe ga je daarmee om?

“Om hieraan te werken, bedenken we challenges. We dagen kinderen bijvoorbeeld uit om een gesprekje te voeren met iemand die in de buurt is en daarbij op een aantal aspecten te letten, zoals we dat ook doen in de klas. Bij sommige opdrachten vragen we ze om iets te vertellen en daar een filmpje van te maken. Ik bekijk dus telkens hoe we de communicatieve vaardigheden kunnen activeren. Leerlingen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben zijn lastiger te bereiken thuis. Ik probeer daar goed op in te spelen.”

En doen jullie ook een beroep op ouders? 

“De basis lesstof delen we via Social Schools met leerlingen. Via de Yurlspagina van de school delen we leerzame activiteiten en filmpjes die niet verplicht zijn. Deze zijn leuk als ouders op zoek zijn naar meer lesmateriaal. We hebben voor Yurls gekozen omdat dit erg toegankelijk is voor ouders. Ze hoeven niets te downloaden en geen account aan te maken. Dat is ook onze keuze geweest om vooral Social Schools te gebruiken. Ouders zijn al bekend met Social Schools.”

Hoe reageren leerlingen en ouders op hoe jullie nu lesgeven? 

“Leerlingen reageren eigenlijk allemaal heel enthousiast. Dit komt ook doordat we ze erg bij het onderwijs betrekken. We hebben actief aan leerlingen gevraagd hoe we de lessen kunnen vormgeven. Zo weten we wat ze leuk vinden om als werk te krijgen. Het zorgt ervoor dat ze meer uitgedaagd worden én betrokken zijn. Ouders zijn soms nog zoekende in het geven van thuisonderwijs. Sommigen geven aan dat er, nu de periode van thuisblijven voor iedereen is verlengd, meer structuur komt en een betere balans is tussen thuisonderwijs en thuiswerken.”

Hoe belangrijk is het dat het onderwijs op afstand doorgaat? 

“Heel erg belangrijk! We zijn begonnen met een stuk herhaling van de lesstof. Doordat de kinderen niet naar school gaan, merk je dat kinderen bepaalde vaardigheden die ze op school hebben geleerd, snel vergeten. Het is belangrijk dat die herhaling erin blijft en dat ze een bepaald niveau blijven houden. Ook al is het op afstand.”

Volgende week vertelt Mirja Leerentveld, iCoach en leerkracht bij Kentalis Enkschool in Kampen, welke kansen zij zag toen ze hoorde dat de scholen moesten sluiten. Mirja neemt op haar zolder instructiefilmpjes op en spreekt haar leerlingen elke schooldag online.