Wat een kind met een CI nodig heeft in de klas

Een CI in de klas

Dove kinderen krijgen vaak al jong een cochleair implantaat (CI). Daarmee kunnen ze weer meer horen. Dat betekent niet dat ze goedhorend zijn. Ambulant begeleider Ingrid Rooijmans legt uit waarom het belangrijk is dat deze kinderen ambulante begeleiding krijgen op de reguliere school.

Naar school als je doof bent

Dove kinderen krijgen steeds vaker een cochleair implantaat (CI), vaak al voor hun eerste verjaardag. Met een CI kunnen ze geluid weer beter horen. Vroeger gingen dove kinderen naar een speciale school, maar steeds vaker gaan ze naar een reguliere school. “Dankzij het CI kan dat”, vertelt ambulant begeleider Ingrid Rooijmans. “Maar een CI maakt je niet horend. Het is daarom belangrijk dat ze op school de juiste ondersteuning krijgen als dat nodig is.”

Je veilig voelen in de klas

Ingrid begeleidt kinderen die een CI hebben en naar een reguliere school gaan. “Ik werk een-op-een met de kinderen. Ik wil dat ze zich veilig voelen en het durven zeggen als ze iets niet hebben gehoord en help hen als ze iets moeilijk vinden, bijvoorbeeld de taal- of begrijpend leesles.” Ook geeft ze voorlichting aan leerkrachten. “Sinds de Wet op passend onderwijs er is, zijn er steeds meer kinderen in de klas met bijvoorbeeld gedragsproblemen of een beperking. Het is een risico dat slechthorende en dove kinderen niet gezien worden in de klas. Ik zie namelijk vaak dat dit stille kinderen zijn. Een kind met een gedragsprobleem valt op in de klas, een stil kind niet.” Ingrid geeft aan leerkrachten uitleg over de werking van een CI en vertelt hoe je rekening kunt houden met het kind. “Ik bespreek de akoestiek, de lichtinval, de ruis, de plek in de klas. Ook doe ik vaak een bijna-doof-ervaring in de klas. Klasgenoten ervaren dan hoe het is om niet goed te horen. Dat zorgt direct voor bewustwording en begrip.”

Niet ineens horend

Om ambulante begeleiding te krijgen, heeft het kind voor de financiering een ondersteuningsarrangement nodig. Sommige kinderen met een CI krijgen dit niet omdat ze goed scoren bij hoortesten, weet Ingrid. “Ze worden dan gezien als een horend kind en krijgen geen indicatie. Zorgelijk, want ze zullen nooit hetzelfde horen als een horend kind en ze zijn doof als ze hun CI afdoen. Heb je daar geen aandacht voor, dan is het risico dat ze niet alles meekrijgen, onzeker worden of zelfs vastlopen qua identiteit. Niet goed horen is een beperking die zwaar wordt onderkend.”

Als je kind geen ondersteuningsarrangement krijgt, kan de school bij Kentalis consultatie en advies aanvragen.