Ervaringsverhalen verteld door jongeren zelf bieden veel herkenning en hoop

Foto van Caroline van den Berg

Caroline van den Berg werkt als psychotherapeut bij de GGMD hulp- en dienstverlening Amsterdam en Utrecht en richt zich met haar behandeling met name op vroeg-, plots- en laatdoven en mensen met een beperking in horen én zien. Zij biedt online Psywel informatiepakketten aan in de praktijk aan haar cliënten en weet als geen ander hoe de pakketten ‘landen’ bij haar jongere cliënten.

Wat deze pakketten inhouden, lees je in ‘Psychisch goed in je vel zitten biedt betere toekomstkansen’, verteld door Nynke Dethmers, gedragskundige B bij Kentalis Signis Amsterdam. Bij de GGMD werkt Caroline al enige tijd met deze informatiepakketten. Zij gebruikt ze meestal voor pubers, doof of slechthorend, en voor de ouders van cliënten tijdens ouderbegeleidingen.

Ze staan niet alleen

Caroline: "Sinds ik weet dat de filmpjes met ervaringsverhalen op de Psywel publieksinformatie - Deelkracht site staan, zet ik ze met verschillende doelen in bij mijn cliënten. Tijdens individuele behandeling om dove en slechthorende jongeren met psychische problemen (ASS, ADHD, depressie) te laten weten dat ze niet de enige zijn die dit ervaren. Soms ook om jongeren te motiveren voor behandeling en om hen hoop te geven. Zodat deze jongeren zelf zien dat anderen hetzelfde hebben meegemaakt en dat die zich door behandeling beter voelen. Ook gebruik ik de verhalen tijdens ouderbegeleiding. Ten eerste om hen hoop te bieden dat behandeling hun dove of slechthorende kind gaat helpen en ook om de ouders psycho-educatie te geven over verschillende soorten psychische problemen en behandelingen daarvoor."

Voor en door jongeren

"Ik vind het vooral prettig om met deze filmpjes te werken, omdat de verhalen door jongeren zelf verteld worden. Dit maakt dat onze jongere cliënten er meer in geïnteresseerd zijn en er zo ook meer uit kunnen halen. Van de jongeren die de filmpjes bekijken krijg ik positieve reacties: ze herkennen zichzelf er in en ze geven hen meer hoop op verbetering van hun eigen situatie. Ook zie ik dat de jongeren vaak geraakt worden door de ervaringsverhalen."

Voorbeeldfunctie

"De filmpjes dienen ook als voorbeeldfunctie en kunnen cliënten of hun ouders net even over een drempel heen helpen. Zo behandelde ik een doof meisje dat met haar gezin gevlucht was naar Nederland. Als behandeling wilde ik onder andere EMDR inzetten om haar te helpen de heftige dingen die ze had meegemaakt te verwerken. Haar ouders stonden daar eerst niet voor open. Maar toen ik ze het ervaringsverhaal van een ander allochtoon meisje had laten zien dat ook naar Nederland was gevlucht, dachten ze daar anders over. Dat meisje had haar trauma's verwerkt en had zich van een stil, teruggetrokken meisje ontwikkeld tot iemand die haar eigen mening durfde te geven. De ouders van deze cliënt wilden dat toen ook voor hun eigen dochter. Dat zij minder stil en angstig zou zijn en gaven daarom toestemming voor behandeling. Dit voorbeeld illustreert de toegevoegde waarde van zo’n ervaringsverhaal!"

Tips ter verbetering

"Wat ik nog wel eens merk, is dat het momenteel nog een beetje zoeken en veel doorklikken is, om bij de filmpjes te komen. Dat is wel eens lastig, ook als je het ouders of jongeren zelf nog een keer wil laten bekijken. Mogelijk dat daar nog wat winst valt te behalen. Verder zou ik het mooi vinden als er ook nog filmpjes van jongeren met Usher op de site komen. De ervaringsverhalen over Usher worden nu nog verteld door mensen van middelbare leeftijd of ouder en dat is minder passend voor jongeren. Verder raad ik alle professionals die met deze jongeren werken aan om met de Psywel informatiepakketten te gaan werken: ze bieden echt veel herkenning!"