Ambulante begeleiding op afstand

Onderwijs op afstand

Nu het coronavirus ons land in zijn greep houdt, geven veel leerkrachten vanuit huis onderwijs. Sandra Sterk werkt als ambulant begeleider en i-coach rondom Arnhem en Doetinchem. Ze legt uit dat de reguliere school ‘aan het roer staat’ en dat ze als ambulant begeleider vooral aansluit bij de online tools die de school heeft. Ze vertelt hoe ze daar de afgelopen weken mee omging. 

“Toen de leerlingen niet meer naar school mochten, hebben scholen het initiatief genomen om te kijken hoe ze willen communiceren met ouders en leerlingen. Als ambulant begeleiders zijn wij daarbij aangesloten. In de begeleiding van onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, sluiten we aan op de manier van lesgeven zoals de reguliere school dat heeft vormgegeven. Dat betekent dat ik als ambulant begeleider heel vaak tussen verschillende online tools moet schakelen omdat ik natuurlijk met meerdere scholen tegelijk te maken heb. De ene school communiceert via Microsoft Teams, de andere school gebruikt daar weer een andere tool voor.” 

Hoe ziet jouw dag er op dit moment uit?

“De afgelopen weken heb ik vooral mijn collega’s geholpen met hoe zij op afstand de ondersteuning kunnen geven die leerlingen nodig hebben. Daar ben ik natuurlijk ook i-coach voor. Ik merkte dat veel ambulant begeleiders daar nog weinig ervaring mee hadden. En dat begrijp ik wel hoor, ze hebben zoveel werkzaamheden te doen. Maar in deze tijd is het opeens noodzakelijk. Het is zo mooi om te zien dat veel ambulant begeleiders enthousiast zijn en leuke ideeën verzinnen om hun leerlingen te ondersteunen. Ik vind het fijn om ze op weg te helpen, bijvoorbeeld door het schrijven van een handleiding over een tool of door het delen van handige tips en trucs.”

Hoe ziet de online ondersteuning aan leerlingen eruit?

“De meeste scholen hebben mij als gast uitgenodigd in Microsoft Teams. Daardoor kan ik zien welke lesstof de juf online zet. Na de uitleg van de juf ga ik videobellen met de leerling. Ik vraag waar hij of zij behoefte aan heeft. Het komt vaak voor dat leerlingen met een taalontwikkelingstoornis de instructie van de juf niet begrijpen. Ik help ook met het maken van een werkstuk of spreekbeurt en ik bereid soms zelf een les voor. Ik kijk altijd naar wat de leerling nodig heeft. Dat is vaak maatwerk. Voor elke leerling ben ik op zoek naar passende oplossingen. Vaak is de ondersteuning gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling. Daar hebben mijn kinderen met een taalontwikkelingsstoornis veel baat bij. Ook heb ik nauw contact met de juf. Zo overleg ik ook vaak met hen als we ouders en kinderen moeilijk kunnen bereiken.”

Hoe vinden de leerlingen het om op deze manier ondersteuning te krijgen?

“De meeste leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis vinden het fijn om contact te hebben. Ze vinden het heel fijn om een vertrouwd gezicht te zien. De vragen die ik normaal gesproken onder schooltijd stelde, stel ik nu ook. Ze vertellen mij waar ze mee zitten. Ze kunnen nog steeds hun gevoel met mij delen. Ik ben een beetje hun vertrouwenspersoon daarin. De drempel is daarom nog steeds laag om te zeggen dat ze iets niet begrijpen of iets moeilijk vinden.”

En hebben ouders nog een rol?

“Ouders zijn zeer betrokken bij hun kinderen. Maar we merken ook dat ze overspoeld worden met huiswerk via verschillende kanalen. Wij vinden eigenlijk dat ambulant belgeleiders er ter ondersteuning van de ouders en de school zijn. Daarom versturen wij geen extra nieuwsbrief met tips en weetjes over wat ouders eventueel met hun kinderen kunnen doen. Ik geef ondersteuning aan een meisje van zes jaar. Ze is moeilijk te verstaan. Daarom krijgt ze twee keer in de week logopedie op afstand. Daarnaast heeft ze online lessen met de juf en dan zou ze ook nog met mij online moeten afspreken. Dat is natuurlijk erg intensief. Samen met de ouders bekijken we dan wat de behoefte van het gezin en de leerling is.”

Heb je nog leuke tips voor ouders?

“Blijf gewoon ouder is mijn advies. Als je als ouder de rol van de leerkracht op je moet nemen, brengt dat soms ook frustraties met zich mee. Als de druk te hoog is of als het even niet wil lukken, ga dan niet ten koste van alles door met de lesstof. Ga dan vooral iets gezelligs doen en pak het later nog een keertje op.” 

Lees ook de interviews met Mirja Leerentveld, leerkracht en i-coach bij de Kentalis Enkschool in Kampen en Marieke Ceelen,  leerkracht, i-coach en intern begeleider bij Kentalis Martinus van Beek in Oss.