'Ik krijg er een kick van als ik zie hoe goed deze leerlingen het doen'

Roy is ambulant begeleider op het PRO College in Nijmegen

Roy Kerstens (46) uit Wijchen werkt als ambulant begeleider op het PRO College in Nijmegen. Op deze voortgezet onderwijsschool voor praktijkonderwijs begeleidt hij samen met zijn collega Ineke 17 leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of doof-/slechthorendheid bij hun leerproces. Op de inmiddels opgeheven Kentalis De Marwindt (voortgezet speciaal onderwijs) stond Roy vele jaren voor de klas en was hij later ook intern begeleider.

Natuurlijke gewenning

Als vaste leerkracht voor de klas staan of ambulant begeleider zijn, dat is nogal een stap. Roy maakte eerst deel uit van een vast docententeam en nu vormt hij met zijn naaste collega een duo ambulant begeleiders. ‘’Ik vond het best spannend om vanuit een kleinschalige klassituatie naar zo’n grote school te gaan met circa 250 leerlingen. Toch is het wennen heel natuurlijk verlopen. Ik ben heel betrokken geweest bij de overstap van De Marwindt-leerlingen naar deze school en ben al vroegtijdig lessen op het PRO College gaan observeren om te kijken hoe die verliepen. Ook om mee te denken over hoe we onze leerlingen met TOS en die lessen zo goed mogelijk op elkaar konden afstemmen. Wat ook erg hielp, was dat de integratie van onze leerlingen breed gedragen werd op deze mediumsetting; we zijn met open armen ontvangen. Zelf had ik natuurlijk ook veel voordeel dat ik al ervaring als intern begeleider had opgedaan, voordat ik hier aan de slag ging. Ik was al gewend om zowel met leerlingen als met docenten te praten over situaties die zich in klassen kunnen voordoen en hen daarbij te coachen’’.

Een gemiddelde werkdag

Als ambulant begeleider heb je werkdagen vol afwisseling. Roy: ‘’Vandaag begon ik met surveilleren in de hal. Dat doe ik bewust, want zo krijg ik meer binding met de leerlingen en docenten van het PRO College. Daarna observeerde ik een docent in een klas met een TOS-leerling en keek vooral of het taalgebruik en de lesinstructie aansloot op die leerling. En heb daar een verslag van gemaakt dat ik later doorneem met die docent. Vervolgens ben ik gaan kijken bij een leerling in de kookles. Hij wordt vrij snel onrustig en ik bekijk dan welke factoren daarbij een rol spelen. Ook sprak ik een slechthorende leerling even over hoe het met hem gaat en heb ik een docent begeleid, die een afstudeeropdracht over TOS doet. Soms heb ik een multidisciplinair overleg met het zorgteam of met mentoren en ook zijn er regelmatig oudergesprekken waar ik bij aansluit. Daarin praten wij hen bij over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Eigenlijk is geen dag hetzelfde en dat maakt dit werk heel leuk’’.

Drie thema's

Elk schooljaar kiezen de ambulant begeleiders op het PRO College een aantal thema’s, op basis waarvan de begeleiding vormgegeven wordt. Roy: ‘’Bij het thema Taalgebruik letten we er vooral op dat er met TOS-leerlingen niet te veel of juist te weinig wordt gepraat, dat er voldoende pauzes ingebouwd worden bij het stellen van vragen en dat er niet teveel of moeilijke woorden gebruikt worden. Binnen het thema Instructie monitoren we of er voldoende visuele ondersteuning plaatsvindt door bijvoorbeeld afbeeldingen en onder het thema Werkvormen valt dat we proberen te voorkomen dat een docent te veel ‘zendt’ en er te weinig interactiviteit is tijdens de lessen. Los van deze thema’s besteden we ook veel aandacht aan psycho-educatie. Daarmee proberen we de leerlingen met TOS zoveel mogelijk inzicht te geven in TOS en wat dat betekent voor het dagelijks leven. En dat gaat niet alleen over leren op school, maar ook over sociale contacten met familie, vrienden, klasgenoten etc.’’

De kick

Gevraagd naar het leukste aspect van zijn rol als ambulant begeleider, twinkelen Roy’s ogen. ‘’Als ik kijk hoe goed onze TOS-leerlingen het hier doen, na zo’n ingrijpende overstap van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs, kan ik alleen maar trots op hen zijn. Het is ze echt niet komen aanwaaien, maar als ik zie dat ze mooie stappen maken en ook goed integreren met de andere leerlingen, dan krijg ik daar echt een kick van en vind ik het heel gaaf om daar een rol in te spelen. Ik vind de rol van ambulant begeleider ook ontzettend belangrijk. TOS is een bijzondere stoornis, waarmee lang niet alle docenten bekend zijn. Zonder begeleiding van zowel de leerlingen als de leraren worden die kinderen ‘niet gezien’ en dat belemmert hun ontwikkeling enorm’’.

Kentalis Onderwijs heeft altijd een baan die bij jou past! Lees verhalen van onze collega's en bekijk het vacatureaanbod.