'Behandeling met verblijf was een goede keuze voor mijn cliënt'

Jongen met TOS

Soms loopt een cliënt of leerling met een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies helemaal vast. Behandeling met verblijf kan dan uitkomst bieden. Marike Akkerhuis, behandelcoördinator Ambulante Zorg Zoetermeer, adviseerde de ouders van haar cliënt – een dertienjarige cluster 2-leerling met een taalontwikkelingsstoornis – om voor behandeling met verblijf te kiezen. Deze keuze heeft voor haar cliënt echt het verschil gemaakt.

Als niets echt helpt

Marike vertelt: “Mijn cliënt was aangemeld voor ambulante zorg met het oog op een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling en onvoldoende communicatieve weerbaarheid. De jongen kreeg therapie TOS voor jongeren aangeboden. De individuele therapie verliep in zoverre naar wens dat hij zich gehoord voelde. Ook deelde hij steeds meer van zijn beleving en ervaringen, maar van echte groei was geen sprake. Dit kwam grotendeels doordat er thuis heel veel problemen waren. Die problemen waren zo groot, dat de ouders onvoldoende in staat waren om keuzes te maken in het belang van hun zoon. De ouders wilden wel, maar waren door hun eigen problemen niet in staat om deze jongen te bieden wat hij nodig had."

Intensieve kortdurende behandeling

"Toen mijn cliënt tekenen vertoonde van mogelijk forse psychische problemen, zijn we het gesprek met de ouders aangegaan. We hebben voorgesteld om de behandeling voort te zetten in de vorm van behandeling met verblijf. We bespraken met de ouders dat hij dan gedurende enige maanden zou kunnen verblijven in Nijmegen. Hun zoon zou hier intensief en kortdurend behandeld worden, in een omgeving die is afgestemd op zijn communicatieve beperking. Daarnaast zou het cluster 2-onderwijs in de buurt worden voortgezet. Zowel de behandeling van mijn cliënt als de systeemgerichte behandeling zou op deze manier dus gecontinueerd kunnen worden en de ouders zouden tijdelijk ontlast worden in hun opvoedende rol."

Rustmoment voor ouders

"De ouders stemden in met dit advies. Zij zagen in dat zij op dat moment niet in staat waren om hun zoon te bieden wat hij nodig had. Het voorstel gaf hen ook wat rust: ze hadden nu tijd om zich te richten op de andere problemen die er thuis waren. In goed overleg met de behandelcoördinator van behandeling met verblijf en andere betrokkenen binnen Kentalis, is vervolgens een aanvraag ingediend voor de bekostiging van dit traject. Deze aanvraag is goedgekeurd. In de zomer kon mijn cliënt starten en kon hij hier gedurende de zomerperiode wennen. Na de zomer startte hij op zijn nieuwe school."

Werken aan communicatieve weerbaarheid

"Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Het gaat heel goed met hem. Hij maakt volop gebruik van alle voorzieningen die hem nu geboden worden. De psychische problemen verdwijnen steeds meer naar de achtergrond en zijn communicatieve weerbaarheid neemt snel toe. Daarnaast zetten de ouders met hulp van systeemgerichte behandeling vanuit Kentalis grote stappen in het oplossen van hun eigen problematiek. Het contact met hun zoon is verbeterd en de verwachting is dat we kunnen starten met  de voorbereidingen voor terugkeer naar huis.

Het was in eerste instantie even lastig om de ouders te motiveren om voor deze vorm van behandeling te kiezen. Maar het is de moeite meer dan waard geweest. Ook heb ik de samenwerking met de collega’s op de verblijflocatie rond de voorbereiding van deze plaatsing als heel positief ervaren. Ik ben dan ook heel blij dat Kentalis behandeling met verblijf biedt voor onze cliënten.” 

Meer informatie

Lees hoe je een cliënt of leerling kunt aanmelden voor behandeling met verblijf. Voor deze vorm van behandeling is een machtiging van de zorgverzekeraar nodig.