Unieke school voor dove en horende kinderen

Passend onderwijs

De Bolster in Sint-Michielsgestel is een unieke basisschool. Het is een reguliere school voor horende en dove kinderen. De vaste leerkracht werkt in de klas samen met een tolk én een leerkracht uit het speciaal onderwijs. Ook krijgen de dove leerlingen ondersteuning van een leerkracht Nederlandse Gebarentaal.

Samen in één klas

“De kinderen profiteren hier van elkaar. Wat een doof kind nodig heeft, is vaak ook heel goed voor horende leerlingen. Denk aan rust, regelmaat, elkaar laten uitpraten", vertelt Esther van Zandvoort, een van de leerkrachten uit het speciaal onderwijs. "De dove kinderen leren van de taligheid van horende klasgenoten, maar hebben ook echt veel aan elkaar. Ze herkennen zich in elkaars moeilijkheden.”

Extra leerkracht

Esther werkt nauw samen met de reguliere leerkracht. “Soms geef ik les aan de hele klas, soms kies ik voor co-teaching en pre-teaching. Pre-teaching betekent dat ik de leerlingen alvast wat uitleg, zodat ze daarna goed mee kunnen komen met de les. Bij co-teaching behandel ik dezelfde lesstof als de andere leerkracht; in de klas of met een groepje buiten de klas. Er zijn kinderen die het anders niet zouden redden. Er is hier altijd iemand die ze op weg kan helpen, bijvoorbeeld als ze vragen hebben over taal of problemen met apparatuur. We praten ook over het sociaal-emotionele stuk. Je wilt erbij horen, maar je bent anders dan de horende kinderen. Hoe verenig je dat? Daar hebben we het over.”

‘Ze zit goed in haar vel’

Isanne (12) is een van de dove leerlingen bij De Bolster. Haar vader: “Ze heeft twee CI’s en hoort er goed mee, maar als het rumoerig is, krijgt ze niet alles mee. Dan is ze snel gefrustreerd. We zijn heel blij dat ze nu naar De Bolster gaat. Ze heeft hier horende en dove vriendinnen en sinds ze naar deze school gaat, is haar taal enorm vooruitgegaan. Ze vindt het ook fijn dat er in haar klas twee andere dove kinderen zitten. Ze herkennen zich in elkaar. Vindt ze iets moeilijk, dan wordt ze uit de klas gehaald voor extra uitleg en gesprekjes, die extra aandacht is ook belangrijk voor haar. We zien dat het helpt. Ze zit goed in haar vel en blijft groeien.”