Slechthorend & doof en CMB

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. Bij ons kun je terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, omdat ieder kind met CMB anders is. Samen onderzoeken we wat jouw kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wat is CMB?

Mensen met CMB hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en lichamelijke beperking. Psychische problemen komen ook veel voor. Een communicatief meervoudige beperking (CMB) is ingrijpend en heeft invloed op de hele ontwikkeling van een kind.

Gehoor en cmb

Leren communiceren

Communiceren is niet vanzelfsprekend voor mensen met CMB. Daarom bekijken we samen welke communicatievorm bij je kind past. Dit hangt af van de situatie en beperkingen en mogelijkheden van je kind. Jullie kunnen bij ons verschillende communicatievormen leren, zoals:

  • Nederlandse Gebarentaal
  • Nederlands ondersteund met Gebaren
  • vingerspellen in de lucht of hand
  • communiceren met picto’s
  • totale communicatie

Speciaal onderwijs

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking gaan naar het speciaal onderwijs. Ze krijgen onderwijs op maat, bijvoorbeeld bij onze speciale school Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel of de Guyotschool voor kinderen met cmb in Haren en Vries. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. Ook werken onderwijs- en zorgmedewerkers hier nauw samen.

Woongroepen en dagbesteding

Sommige kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatief meervoudige beperking hebben bij dagelijkse situaties specialistische zorg nodig. Daarom hebben we speciale woongroepen (24-uurszorg) en dagbestedingsgroepen. Samen onderzoeken we wat bij je kind past.

Neem contact met ons op voor meer informatie.