'Ik wist dat er iets niet klopte, maar had nog nooit van TOS gehoord'

Summer heeft TOS

Als je kindje niet gaat praten, breekt er een spannende periode aan. Ineke: “Ik wist dat er iets niet klopte, maar had nog nooit van TOS gehoord. Ik dacht dat het een kwestie van logopedie was of dat ze niet goed hoorde.” Ineke vertelt hoe ze deze periode heeft ervaren en wat haar dochter Summer (4) aan de vroegbehandeling heeft gehad.

ADHD of autisme?

“Summer brabbelde alleen, ze vormde geen woorden”, vertelt Ineke. “Mensen in onze omgeving zeiden: ‘Het komt wel goed.’ Ze willen je graag geruststellen, maar ik wist dat er iets niet klopte en dat het helemaal niet zomaar goed kwam. Ik maakte me ook zorgen om bepaald gedrag. Summer kan extreem volhardend zijn als ze ons iets duidelijk wil maken. Ook kan ze zich enorm vastbijten in structuren en is ze heel beweeglijk. Ik dacht aan ADHD of autisme, maar weet nu dat het haar manier is om prikkels te verwerken.

Spannende tijd

We gingen met Summer naar logopedie, maar het sloeg niet aan. Ze ging niet vooruit. Onze logopedist was alert en recht door zee, daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. Ze zei dat er meer nodig was en zo kwamen we uit bij het audiologisch centrum. Ik dacht dat Summer misschien niet goed hoorde, maar haar gehoor bleek goed te zijn. Toen werd het wel spannend. Wat is er dan? Ik werk met mensen die een verstandelijke beperking hebben en dacht even dat het die kant op ging, maar uit een volgende test bleek dat haar intelligentie goed is. Daarna hoorde ik voor het eerst van TOS.

Snel vooruit

Summer kon heel vlot terecht bij een vroegbehandelingsgroep van Kentalis voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het verschil met logopedie is dat deze hulp intensiever is en dat had Summer nodig. Een uur per week was echt te weinig voor haar. Bij de groep ging ze ineens heel snel vooruit. Ze leerde letters en klanken en haar woordenschat is in die negen maanden enorm gegroeid. Ze leerde ook gebaren en reageerde daar heel goed op. Ze gaf al snel gebaren terug als ze een woord niet kon zeggen. Daarom volgden wij ook een cursus Nederlands met Gebaren bij Kentalis.

Ouderbijeenkomsten over TOS

Het contact met de groepsbehandelaar vond ik fijn en open. Ik kon altijd vragen stellen en we zaten op dezelfde golflengte. Via digiDUIF (een digitaal schriftje) gaven ze steeds aan wat Summer die dag had geleerd, zodat wij er thuis mee verder konden. En wij stuurden ook berichten en foto’s van situaties thuis. Zo hielpen we Summer samen. Wij kregen ook héél veel tips voor thuis, over hoe we het best met haar kunnen communiceren. En we bezochten ouderbijeenkomsten. Wat is het fijn om ervaringen en ideeën uit te wisselen met andere ouders. We begrepen elkaar precies. Via een ouder kwamen we bijvoorbeeld op het idee van ‘de kletskous’. Om te zorgen dat we tijdens het eten niet door elkaar heen praten, hebben we letterlijk ‘een kletskous’ gemaakt. Heb jij die in je handen? Dan mag jij iets vertellen. Dat werkt super voor Summer.

Voor het eerst naar school

Ik heb veel vertrouwen in de toekomst, omdat ik het gevoel heb dat het hoe dan ook goed komt met Summer. Ze is al zo gegroeid en zit heel goed in haar vel. Ze is een super vrolijk meisje en dat is haar kracht. Na de zomervakantie gaat ze voor het eerst naar een speciale school. Ze heeft heel veel zin in school en komt in de klas bij twee meisjes die ze kent van de groep bij Kentalis. Dat vindt ze super leuk.”