Leren over TOS

Werk je als professional met kinderen of jongeren? Dan kom jij in aanraking met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. TOS komt namelijk veel voor. Leer daarom meer over TOS! Dan kun je er zo goed mogelijk zijn voor deze kinderen en jongeren. Onze medewerkers delen graag hun kennis van TOS met je, bijvoorbeeld tijdens een gratis kenniscafé of een van onze cursussen.

Als TOS niet wordt herkend

Het gebeurt helaas nog vaak dat TOS niet ontdekt wordt, met alle gevolgen van dien. Achterstanden in de taal- en spraakontwikkeling blijven groeien. En ook de kans op sociaal-emotionele problemen is groot. Door TOS krijgt een kind bijvoorbeeld vaak te maken met miscommunicatie, want taal heb je taal overal voor nodig. Van spelen tot plannen. Daarom heeft TOS ook invloed op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van kinderen.

Volg een kenniscafé of cursus over TOS

Wil je je kennis vergroten of heb je vragen over TOS? Kom dan naar een van onze gratis kenniscafé's. Of volg een meer specifieke cursus of workshop van Kentalis, bijvoorbeeld over het signaleren van TOS, TOS en meertaligheid of begrijpend lezen en TOS. We geven veel workshops en cursussen ook op locatie en gaan graag in op de vragen die spelen bij jou en je collega’s of organisatie.

Handreiking SEOCC

Bij Kentalis willen we dat kinderen succesvol, gelukkig en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. In de handreiking SEOCC staat onze visie hoe we kinderen en jongeren met TOS het beste kunnen ondersteunen. Deze handreiking beschrijft wat we weten over hun sociaal-emotionele ontwikkeling, de communicatieve redzaamheid en de cognitieve functies.

Consultatie en advies

Werk je in het onderwijs? Dan is het ook mogelijk om consultatie & advies aan te vragen. Werk je in de zorg of in het sociaal domein? Vraag dan voorlichting & kennisoverdracht aan.

We doen ook wetenschappelijk onderzoek naar TOS.