Hoe herken ik TOS?

Praat je kind nog niet of heeft je kind moeite met praten of het begrijpen van taal? Het kan zijn dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Lees meer over de kenmerken van TOS.

TOS komt veel voor

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn. Lees meer over TOS en meertaligheid.

Op tijd hulp bieden

Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Lees meer over onze hulp voor kinderen met TOS.

Met de TOS-check app krijg je snel een beeld van de taal- en spraakontwikkeling. Download de TOS-check app voor iOS of Android. Om zeker te weten of een kind TOS heeft, is professioneel onderzoek nodig.