TOS & communicatief meervoudige beperking

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. We zijn er voor jou en je kind. Samen onderzoeken we wat jouw kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wat is CMB?

Iemand met een communicatief meervoudige beperking heeft meerdere beperkingen, bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een verstandelijke beperking. Dit is ingrijpend en heeft invloed op de hele ontwikkeling.

TOS en CMB

Communiceren als je CMB hebt

Communiceren is niet vanzelfsprekend voor mensen met een communicatief meervoudige beperking. We onderzoeken samen welke communicatievorm bij jouw kind past. Dit hangt af van de situatie en mogelijkheden van je kind. Er bestaan verschillende communicatievormen:

  • Nederlandse Gebarentaal
  • Nederlands ondersteund met Gebaren
  • vingerspellen in de lucht of hand
  • communiceren met picto’s
  • Totale Communicatie

Speciaal onderwijs

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking gaan naar het speciaal onderwijs. Ze krijgen onderwijs op maat, bijvoorbeeld bij onze speciale school Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. Ook werken onderwijs- en zorgmedewerkers hier nauw samen.

Woongroepen en dagbesteding

Sommige kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatief meervoudige beperking hebben bij dagelijkse situaties specialistische zorg nodig. Daarom hebben we speciale woongroepen (24-uurszorg) en dagbestedingsgroepen. Samen onderzoeken we wat bij je kind past.

Neem contact met ons op voor meer informatie.