TOS & meertaligheid

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Ze groeien bijvoorbeeld op met Nederlands en Turks of Fries. Heeft een meertalig kind moeite met taal? Dan kan dit komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is groter bij kinderen die meertalig opgroeien.

Belangrijk advies

Als ouders het Nederlands nog niet zo goed beheersen, is het zeer belangrijk dat zij de moedertaal spreken met hun kind. Ook als het kind een beperking heeft.

Herken TOS

“Vaak denken mensen ten onrechte dat de spraak- en taalproblematiek in het Nederlands veroorzaakt wordt door het feit dat het kind meertalig wordt opgevoed", vertelt logopedist en klinisch linguïst Mandy Pol. "Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is daardoor groter bij kinderen die meertalig opgroeien.”

Cursus over meertaligheid

Volg een cursus over meertaligheid en leer meer over de meertalige ontwikkeling, meertaligheid bij kinderen met TOS en diagnostiek bij meertaligheid.

Heb je vragen over TOS & meertaligheid? Neem contact op met onderzoeker Mirjam Blumenthal, onze specialist op dit gebied.