TOS & meertaligheid

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Ze groeien bijvoorbeeld op met Nederlands en Turks of Fries. Heeft een meertalig kind moeite met taal? Dan kan dit komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is groter bij kinderen die meertalig opgroeien.

Bij TOS zijn er problemen in beide talen

“Er zijn meertalige kinderen die TOS hebben. En er zijn meertalige kinderen die een achterstand hebben in het Nederlands, maar niet in hun moedertaal", vertelt logopedist Anneke Mientjes. "Een taalontwikkelingsstoornis is er ook altijd in de moedertaal."

Belangrijk advies

Als ouders het Nederlands nog niet zo goed beheersen, is het zeer belangrijk dat zij de moedertaal spreken met hun kind. Ook als het kind een beperking heeft.

Cursus over meertaligheid

Volg een cursus over meertaligheid en leer meer over de meertalige ontwikkeling, meertaligheid bij kinderen met TOS en diagnostiek bij meertaligheid.

Heb je specifieke vragen over een meertalig kind en de toegang tot onderzoek op een audiologisch centrum, neem dan rechtstreeks contact op met één van onze AC’s.