E-learning ‘Omgaan met diversiteit’: een vat vol informatie en tips

Foto van Merel Maslowski

Merel Maslowski is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie Programmalijn DSH. Samen met andere onderzoekers en professionals ontwikkelde zij de e-learning ‘Omgaan met diversiteit’. Professionals krijgen via deze gratis Rise-module concrete informatie en tips voor allerlei vraagstukken waar je in het contact met ouders tegenaan kunt lopen. Merel vertelt over de ontwikkeling van deze module: wat is het doel, voor wie is het en wat kun je er als professional uithalen?

Voor de gereedschapskist van de professional

Merel: ‘’Een voorbeeld van waar je als professional in het contact met ouders op kunt stuiten is hoe je laaggeletterdheid onder ouders herkent of hoe je beter cultuursensitief kunt werken. Of wat je kunt doen als ouders het onderling niet met elkaar eens worden over de invulling van de behandeling. Het doel van de e-learning is om professionals goede handvatten te geven om met dit soort situaties om te gaan, op het moment dat zoiets zich voordoet. De e-learning is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling of begeleiding van dove en slechthorende kinderen en hun ouders. De module is specifiek ontwikkeld voor de vroegbehandeling van dove en slechthorende kinderen, maar kan ook worden ingezet voor andere doelgroepen en leeftijden. Veel hoofdstukken zijn ook relevant voor leerkrachten of behandelaars die bijvoorbeeld met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) werken.’’

Waarom was er behoefte aan de e-learning?

De aanleiding voor het Deelkracht-project ‘Diversiteit’ was dat veel professionals ervaren dat ze niet alle ouders even goed kunnen bereiken. De groep van dove en slechthorende kinderen en hun ouders is namelijk heel divers. Ouders verschillen in cultuur, taal, hoe goed ze kunnen lezen en schrijven en welke problemen ze ervaren. We wilden professionals iets bieden dat hen helpt om met diversiteit in breedste zin om te gaan, dat flexibel in te zetten is én op het moment dat de professional het nodig heeft. De e-learning is vraaggestuurd, dat wil zeggen dat de hoofdstukken zijn geformuleerd als stellingen. Zo kun je snel aanknopingspunten vinden voor een oplossing voor datgene waar je op dat moment tegenaan loopt.’’

Goede samenwerking was cruciaal

Merel: ‘’Vooraf wisten we niet precies wat we in het project gingen ontwikkelen. De projectgroep bestond uit onderzoekers van Deelkracht, waarin organisaties uit de hele sector samenwerken. Toen we eenmaal wisten wat we wilden ontwikkelen, hebben we daar een professional uit de dagelijkse praktijk bij gevraagd. Bij het ontwikkelen van de e-learning hebben we ons laten inspireren door interviews die we hebben gehouden met ouders met diverse achtergronden (zie hier een rapport over de interviews). Daarnaast hadden we een grote klankbordgroep van professionals van allerlei disciplines en organisaties die meedachten en feedback gaven op tussenresultaten. Door middel van de interviews met ouders en ook focusgroepen van professionals uit de hele sector zijn we uiteindelijk uitgekomen op deze vorm. Cruciaal in de ontwikkeling was de goede samenwerking tussen onderzoekers en professionals. Nina Osterloh, die logopedist is binnen de Vroegbehandeling in Haren en veel contact heeft met ouders van dove en slechthorende kinderen, heeft actief meegeschreven aan de e-learning. Zo hebben we samen een resultaat kunnen opleveren waar iedereen achter staat!’’

Niemand staat alleen

‘’Aan het eind van de e-learning vragen we gebruikers om feedback te geven met behulp van een padlet*. Zo krijgen we inzicht in vragen die nog leven bij gebruikers en kunnen verschillende gebruikers ook inzien wat de ervaringen van anderen waren. De ervaringen die wij terugkrijgen zijn erg positief; toch zijn er ook nog wensen. Zo is bijvoorbeeld de wens opgeschreven om meer visualisaties en casussen toe te voegen aan de module. Mogelijk kunnen we op basis van deze feedback de module nog doorontwikkelen. Een bijzonder inzicht dat ik zelf opdeed tijdens dit hele proces, is dat niemand alleen staat in de dingen waar hij of zij tegenaan loopt. En hoe belangrijk het dus is om je ervaringen te delen, hoe lastig dat soms ook kan zijn.’’

*Padlet: Online muur waar iedereen met een internetverbinding tekst als feedback op kan plaatsen

Handreiking omgaan met diversiteit