Hoe herken ik TOS?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit zich bij ieder kind anders. Het kan zijn dat een kind veel moeite heeft met praten of juist met het begrijpen van taal. Lees meer over de kenmerken van TOS.

TOS komt veel voor

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn. Lees meer over TOS en meertaligheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Er is ook nog veel onbekend als het om TOS gaat. Daarom doen we bij Kentalis onderzoek om (kinderen met) TOS steeds beter te begrijpen.

Bijzonder hoogleraar Constance Vissers: "Kinderen met TOS hebben te maken met een heel spectrum aan verschijnselen. Wij proberen dit te ontrafelen. Wat weten we over hun problemen rond het verwerken van informatie? Over hun ontwikkeling? En vooral: wat is de samenhang tussen deze verschijnselen? Het uiteindelijke doel is om kinderen met TOS te ondersteunen, zodat ze gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving." Lees het hele interview met Constance Vissers."

Op tijd hulp bieden

Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Lees meer over onze hulp voor kinderen met TOS.

Maak je je zorgen om de taal- en spraakontwikkeling? Dan is het belangrijk om te laten onderzoeken of je kind misschien TOS heeft.