Hoe herken ik TOS?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit zich bij ieder kind anders. Daarom is het lastig om TOS te herkennen. Het ene kind met TOS praat nauwelijks, het andere is moeilijk te verstaan of begrijpt anderen niet goed. Vaak valt vooral gedrag op, zoals schreeuwen of verlegenheid. Logisch: niet goed begrepen worden is frustrerend en maakt onzeker. Hoe mooi zou het zijn als meer mensen TOS herkennen? Leer meer over de kenmerken van TOS.

Als TOS niet wordt ontdekt

Als TOS niet ontdekt wordt, krijgt het kind ook geen hulp. En dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind. Ook komen verkeerde diagnoses voor. Soms wordt bijvoorbeeld gedacht dat het kind niet zo slim is of een vorm van autisme of ontwikkelingsachterstand heeft. Het risico dat TOS over het hoofd wordt gezien, is groter bij kinderen die opgroeien met meerdere talen. Lees meer over TOS en meertaligheid.

Zorgen om je kind?

Maak je je zorgen om de taal- of spraakontwikkeling van je kind? Dan is het belangrijk om te laten onderzoeken of je kind misschien TOS heeft. Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Lees meer over onze hulp voor kinderen met TOS.

Vul de ELS-vragenlijst in

De 'Early Language Scale' (ELS) is een nieuw instrument voor ontdekken van problemen in de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Na het invullen van de online vragenlijst, lees je of het goed is om naar de huisarts te gaan. Als het nodig is, verwijst een huisarts door naar een logopedist of audiologisch centrum.

Professional? Leer TOS herkennen

Werk je met kinderen en wil je TOS beter leren herkennen? Dan delen onze TOS-experts hun kennis graag met je. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld tijdens onze kosteloze kenniscafés. Duizenden professionals gingen je voor. Geweldig als jij hier ook voor kiest. Want hoe meer mensen kennis hebben van TOS, hoe meer kinderen we samen kunnen helpen.